Vil ha felles front for å realisere utbyggingen på Skogn

Slik ser planfriløsningen på Skogn ut i illustrert form.  Foto: Tor Johnny Friberg, Illustrasjon: Norconsult

Nyheter

Karl Meinert Buchholdt (V) maner til en felles front blant politikerne i kommunestyret for å få fortgang i byggingen av den planfrie kryssløsningen på Skogn.