En av ti sjuendeklassinger mobbes. Rødt krever svar fra kommunen.

Einar Dahlum i Rødt i Levanger vil ha bedre svar om mobbing i Levanger, hvor mobbestatistikken ligger over både fylkes- og landssnittet.   Foto: Roger M. Svendsen

Nyheter

Den årlige tilstandsrapporten for grunnskolen i Levanger kommune viser at én av ti elever på sjuende klassetrinn i Levanger svarer at de blir mobbet av medelever, digitalt eller av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere. I prosent er tallet 9,8. Det er over det nasjonale snittet, som ifølge rapporten ligger på 6,9 prosent. I Trøndelag fylke er andelen som svarer at de blir mobbet 7,8 prosent.