Her må de bare tålmodig vente igjen

Det er delvis gangvei i Vuku, men flere steder må gående ut i veien.   Foto: Tor Ole Ree

Nyheter

De har ventet tålmodig på at det skal bli en fullverdig gang og sykkelvei. Vuku Pensjonistlag må finne seg i å vente enda noen år.