Nytt fra næringslivet

Levangermann i front for trøndersk nysatsing

Trond Norum i CIVAC sier at selskapet skal lede an i å skape gevinster for klyngebedriftene, men også for samfunnet.  

Nyheter

Onsdag gikk fire store renovasjonsselskaper i Trøndelag sammen om å stifte CIVAC. Deriblant Innherred renovasjon, som har vært med siden forprosjektet startet i fjor sommer. Navnet er en forkortelse for Circular Values Cluster, og er en klyngesatsing for avfallshåndtering. I samarbeidet skal renovasjonsselskapene Innherred Renovasjon, ReMidt, TRV Gruppen AS og Midtre Namdal Avfallsselskap jobbe sammen for å utnytte ressursene fra materialgjenvinning, gjenbruk og reparasjon som en del av renovasjonsoppdraget.