Onsdag 27. mai

Barnehagene kan utvide åpningstiden

De kommunale barnehagene kan utvide åpningstiden noe fra 1. juni. Det er opp til styrer å tilpasse for lokale forhold. Bildet er fra Mølnå barnehage i Markabygda som tidligere i år kom i kommunens eie.  Foto: Mølnå barnehage

Nyheter

Med godt innarbeidede rutiner for nye hygieneregler i tråd med «Veileder om smittevern i barnehagen under covid-19 utbruddet 2020», har Levanger kommune besluttet å la kommunale barnehager utvide til åttetimers åpningstid fra 1. juni. Det er opp til hver enkelt styrer å sette åpningstiden ut fra lokale behov.