Området ble rassikret for flere millioner - det skulle vise seg å gi en ekstra bonus

Thrond Oddvar Haugen i NMBU viste frem merkene som de bruker på sjøørreten til sjetteklassingene Felix Strømmen (t.v.) Mats Urland, Marius Aunet og Matias Skjørholm Dillan.   Foto: Anders Vinje

Nyheter

Som følge av vannets graving gjennom Brokskitbekken i Verdal, var det en økt risiko for utglidninger og kvikkleireskred. For å sikre bekken mot videre erosjon ble det foreslått å steinsette bunn og sider i bekken, til en kostnad på rundt åtte millioner kroner.