Tar i bruk nytt hjelpemiddel i kampen mot smuglerne

Grensekontroll ved Ådalsvollen tollsted ved svenskegrensa i Verdal. Nærmere grensen er det satt opp skiltlesende kamera.   Foto: LEIF ARNE HOLME

Nyheter

Innen året er omme vil Tolletaten kameraovervåke alle de 17 grensepasseringene i Trøndelag og Nordland.