Senterlederne både i Levanger og Verdal ble overrasket da de så tallene for mai

Senterleder Lars Heirsaunet ved Magneten kjøpesenter fikk en mye bedre april enn bransjen generelt i Norge. Mai ble en veldig god måned, for folk og drift nærmer seg normalen.   Foto: Marte Skjesol

Nyheter

– Vi har opplevd nedgang på senteret, men ikke nå lenger, sier senterleder Tove Merakerås ved Amfi Verdal på spørsmål om hvordan omsetningen har vært for butikkene i kjøpesenteret i Verdal utover i koronaperioden. Hennes oversikt viser en nedgang på 14,6 prosent i mars sammenlignet med samme måned i fjor. April måned fikk en nedgang på 13,5 prosent. Tallene for mai ble klare tirsdag, og viser en klar bedring fra de forrige to månedene.