Advokat: – Sjikane, feil i saksbehandling og ugyldig vedtak

Dette bildet tatt 25. juni viser eiendommen til Terje Sende. Lagerbygningen som er pålagt revet, er den øverst til høyre med hvitt tak. På motsatt side ser en potetåkeren, der det er åpnet opp for utvidelse av næringsvirksomhet.   Foto: Anders Vinje

Nyheter

Advokat Rune Østgård i advokatfirmaet Libertus har på vegne av Terje Sende sendt en klage til Verdal kommune. Her gås det kraftig til rette mot kommunens vedtak om at et lagerbygg må rives for å tilbakeføre området til dyrkajord.