Denne rapporten om verdalsungdommen er hyggelig lesning

Kriminalitetsforebyggende koordinator Siri Strand og FAU-leder Anne Kolstad har akkurat fått tallene fra den siste Ungdata-undersøkelsen, og de er svært positive for Verdals del når det gjelder ungdoms forhold til alkohol og rus.  Foto: Verdal kommune

Nyheter

Resultatene fra en helt fersk Ungdata-rapport er klare. Tallene gleder både FAU-leder Anne Kolstad og kriminalitetsforebyggende rådgiver Siri Strand i en pressemelding fra kommunen på deres Facebook-sider.