Minneord: Han har vist en utrolig styrke og et beundringsverdig pågangsmot

Torbjørn Skårstad fikk etter lang kamp en beklagelse fra kommunen for den urett han ble utsatt for som barn. Riktignok uten noen økonomisk oppreisning, slik minneord-skribenten mener burde vært rett og rimelig.  Foto: Roger M. Svendsen

Nyheter

Torbjørn Skårstad til minne