Ønsket å undersøke mer rundt cyanid-funnet, men det ble det ikke tid til

Det var her. på barnehagetomten på Frol, at det ble avdekket cyanid i matjorda.  Foto: Anders Vinje

Nyheter

Sist uke kunne Innherred melde at Levanger kommune, i forbindelse med utbyggingen av den nye barnehagen på Frol, måtte kjøre vekk matjord av beste kvalitet og behandle den som spesialavfall etter at det ble gjort funn av Cyanid i jordsmonnet. Et funn som ekspertene forundret seg over.