Stadig færre politifolk i Verdal og Levanger: – Den nærheten som vi hadde før er forsvunnet

Antallet politifolk på Innherred er kraftig redusert siden sammenslåingen av Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag politidistrikt i 2016. Lensmann Knut Olav Røstad mener utviklingen byr på problemer for politiet.  Foto: Leif Arne Holme

Nyheter

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at antallet årsverk i politiet er sterkt redusert i både Verdal og Levanger siden politireformen trådte i kraft.