Alle etater er skeptiske, men trolig får utbyggerne det slik de vil av politikerne

Coop Midt Norge støtter Stiklestad Eiendom som ønsker tverrstilt parkering i Nordgata, i tillegg til parkeringskjeller.  

Nyheter

Rådmannen har argumentert imot. Statens vegvesen, Fylkesmannen og fylkeskommunen er også skeptiske til tverrgående parkering. Men til tross for råd og advarsler kan Nordgata få hele 39 parkeringsplasser.