Slik blir det nye boligprosjektet: – Ny E6 og ny skole vil gjøre området attraktivt

Fotomontasjen viser hvordan utbyggeren ser for seg Brauta øst med både leiligheter, rekkehus og frittstående boliger. Foto/montasje: Acron Prosjekt. 

Nyheter

Vinne har tilnærmet ingen ny boligbygging. Nå ligger det an for tolv nye boenheter i Brauta.