Får 50 millioner kroner fra Enova for å gjøre fabrikken enda større - og Hurtigruten mer miljøvennlig

Stor dag på Biokraft onsdag. 

Nyheter

Verdens største anlegg for produksjon av flytende biogass skal bli enda større. Enova bevilger 48,6 millioner kroner i støtte for å utvide produksjonskapasiteten hos Biokrafts anlegg på Skogn. Den økte mengden biogass skal brukes til å redusere klimagassutslippene til Hurtigruten.