– Jeg synes de har vært arrogante, med tanke på hvor viktig saken er for lokalbefolkningen

Olav Einar Hegstad etterlyser en holdningsendring fra SNK, men ønsker kommunen velkommen til forhandlingsbordet. Her ved stien opp til kulturminnefeltet.  Foto: Tor Ole Ree

Nyheter

To uker har gått siden neglisjeringen av Hegstadmarka ble belyst av professor emeritus Lars Stenvik til Innherred. Forfalne skilt og ikke-eksisterende formidling fra SNK har ført til at de tidligere godt formidlede gravhaugene har gått i glemmeboka for mange i lokalbefolkningen. Det mente den anerkjente professoren ikke var Verdal verdig med tanke på deres viktighet i nasjonal sammenheng.