Gamle bilder får nytt liv

Hogne Heir digitaliserer gamle bilder og finner frem til hvem som er avbildet.  

Nyheter

Hogne Heir digitaliserer historiske bilder og finner ut av hvem som er avbildet gjennom et prosjekt i regi av Levanger historielag.