– Dette bør bli et offentlig museum, og det haster

Nordenget gårdsmuseum, her fra fjorårets åpne dag.  Foto: Edvard H Pettersen

Nyheter

Det mener Egil Lutdal, som i et brev til Levanger kommune og Kulturdepartementet ber om at de starter en diskusjon med eieren Martin Friberg om hvordan samlingen kan bevares for fremtiden.