Mener de har snudd den negative utviklingen i helseforetaket

Helse Nord-Trøndelag styrer mot et overskudd i helseforetaket på 50 millioner.   Foto: Anders Vinje

Nyheter

Helse Nord-Trøndelag har slitt med økonomiske utfordringer i helseforetaket over lengre tid og det har tidligere kommet klare retningslinjer for hvordan de skal klare å spare millioner. På toppen av det hele kom koronapandemien, som skapte stor usikkerhet, også for helseforetakene i landet.