Togene har stått gjennom hele helga. Se alt arbeidet de har gjort på strekningen.

I løpet av helgen har entreprenøren byttet ut kulverten ved Langstein. Det er et ledd i utbyggingen av nye E6 mellom Kvithammar og Åsen.  Foto: Bane NOR

Nyheter

I helgen tok Bane NOR og entreprenøren Farbu og Gausen aller første spadetak for bygging av ny gang- og sykkelbru over jernbanen i Skogn.