Vil legge ned direktoratet - bruker Levanger som eksempel på at det har gått galt

Stortingsrepresentant Marit Arnstad (Sp) er leder i programkomiteen for partiet til kommende års stortingsvalg.  Foto: Roger M. Svendsen

Nyheter

Senterpartiet vil legge ned Politidirektoratet, og overføre oppgavene deres til politidistriktene, særorganene og politiavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet. Det står i hvert fall i utkastet til det nye partiprogrammet, som avisa Nationen har sett på. Det endelige programmet blir presentert 1. oktober, men etter alt å dømme vil ønsket om å gjøre endringer i politiet bli stående. Ønsket er for så vidt ikke noe nytt, idet partiet også før valget i 2017 programfestet nedlegging av direktoratet.