Vurderer salg av Festiviteten og biblioteket, og kutt i flere tilbud

Formannskapet i Levanger vedtok mandag å jobbe videre med spareplanene for kommunen fram mot selve budsjettbehandlingen.   Foto: Tor J. Friberg

Nyheter

Politikerne i Levanger står nå foran en tøff økonomisk hestekur, som de tvinges til å gjennomføre på grunn av et kraftig merforbruk. Kvartalsrapporten for 2. kvartal viser at Levanger kommune lå an til et merforbruk på om lag 52 millioner kroner for året 2020 sett under ett, dersom det ikke tas grep i høst. Nå styrer kommunen stadig mot et samlet regnskapsmessig merforbruk på 35 millioner kroner.