Vil be frivilligheten vurdere mulighetene for dette lokalet

–I dag står store deler av arealene tomme. Hjemmesykepleien er plassert i uhensiktsmessige lokaler i sokkeletasjen og produksjonskjøkken har tilhold i 1 etasje. Skogn Forum og flere lag og foreningen i Skogn har avtale om midlertidig bruk av tomme lokaler, skriver Levanger Arbeiderparti.   Foto: Roger M. Svendsen

Nyheter