Godt over hundre flere i Levanger og Verdal er i jobb nå enn for få uker siden

  Foto: Gorm Kallestad

Nyheter

De ferskeste tallene fra arbeidsmarkedet viser at det per 15. september er registrert 306 helt ledige i Levanger og 308 helt ledige i Verdal. Det er ti færre enn en uke tidligere for begge kommunenes vedkommende. Grovt sett er to av tre ledige menn.