Fastlege-prosjektet ble rost opp i skyene. Nå er ordningen for dyr og sies opp snarest.

Kommunedirektør Ola Stene sier at kommunen må spare penger, og dermed ikke har råd til å fortsette med Alis-prosjektet, som rekrutterer nyutdannede fastleger til Levanger.   Foto: Roger M. Svendsen

Nyheter

Halvveis i fastlegeprosjektet Alis blir ordningen nå avviklet for å spare penger. Det kommer fram i en sak som formannskapet i Levanger skal ta stilling til onsdag. Der foreslår kommunedirektøren at Alis blir avviklet så snart som mulig.