Samarbeider for å bli bedre på avfallshåndtering: - Mulighetene er uforløst

- Det er så mange muligheter som ligger her, sier daglig leder for klyngeorganisasjonen Civac, Trond Norum.  Foto: Tor J. Friberg

Nyheter

– Jeg tror ikke det finnes noen vi kan sammenligne oss med. Denne klyngen er ganske unik, sier Trond Norum, som er fungerende daglig leder for klyngeorganisasjonen Civac. Det er et nytt prosjekt med base i Midt-Norge, som samler gründere, renovasjonsselskaper i Midt-Norge og andre bransjer for å finne nye ressurser i avfall og avfallshåndtering. Det skal skape ny næring og flere inntektskilder, og bygger på sirkulærøkonomi og utnyttelse av eksisterende ressurser.