– Det blir sagt fra rådmannskontoret at vi har så dårlige holdninger

Mange endringer i hjemmetjenesten i Verdal har skapt ny uro blant ansatte. 

Nyheter

– Hvem har sjekket holdningene våre?