– Opplever at ansatte i hjemmetjenesten er positive

Kommunalsjef velferd, Anne Kari Haugdal, og virksomhetsleder for hjemmetjenesten, Kari Øiestad Schjelderup. 

Nyheter

– Det er et bilde som er mer nyansert.