Ansatte kjenner på at de ikke får gjort en god nok jobb: – Viktig at det skrives avvik

Nyheter

Tillitsvalgt Veronica Andreassen i Fagforbundet. 

Tillitsvalgte kjenner til uroen som har fulgt endringene av vaktturnuser og innføring av mye ny teknologi. Det pekes på flere årsaker til at det har bredd seg en misnøye i organisasjonen.

Kaosfølelse

Astrid Jørum er plasstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund i Hjemmetjenesten Verdal. Hun er ikke ukjent med uroen blant ansatte. I en tekstmelding til Innherred svarer hun: – Som plasstillitsvalgt får jeg daglige tilbakemeldinger fra ansatte som synes arbeidshverdagen er tøff på grunn av endringer og omorganisering. Det har vært store endringer for alle siste halve året; endringer i teamsammensetning i forbindelse med koronaturnus og sammenslåing av Øra og Vinne distrikt i etterkant av dette, en sommer med stort innleie av ufaglærte. Det har vært utfordrende for mange med store endringer på kort tid. Mange opplever at nye medarbeidere, nye brukere, nye system som blir tatt i bruk, ny organisering har bidratt til kaosfølelse, lite struktur og stressfølelse, samt at en ikke får gjort en god nok jobb. Det er bekymringsfullt at mange sliter på jobb og at vi har et høyt kortidsfravær.