Hjemmetjenesten holdt på å rakne i mars, fikk 69 timers arbeidsuke

Virksomhetsleder Kari Øiestad Schjelderup i hjemmetjenesten, Verdal kommune. 

Nyheter

Da koronaen kom i mars var det krisestemning i hjemmetjenesten. Virksomhetsleder Kari Øiestad Schjelderup opplyser at det den 16. mars var 31 sykefravær.