Minneord

«På mange måter var hun et lokallag helt på egen hånd. Vi minnes henne i dyp takknemlighet.»

Inger Alstad døde 1. juli 2020.   Foto: Roger M. Svendsen

Nyheter

Minneord over Inger Alstad