– Merker slitasje på de ansatte allerede før bebudede kutt

Fungerende kommunedirektør Frode Kvittem, virksomhetsleder for ressurssenter oppvekst, Lars Einar Karlsen, virksomhetsleder for skole og SFO, Espen Munkvold og virksomhetsleder for barnehager, Kristin Gomo Hallem under spørretimen om budsjettet. 

Nyheter

Torsdag ble kommunedirektørens budsjettforslag i Verdal lagt frem. Etterpå møttes virksomhetsledere og politikere på skolen i Vuku til et arbeidsmøte om forslaget, for å tilegne seg kunnskap før spørretimen som skal være i formannskapsmøtet kommende torsdag. Dette er en ny måte å behandle budsjett og økonomiplan i kommunen på.