Vil åpne for flere typer næring ved nye E6, men sier nei takk til butikker

Slik er det nyeste forslaget til kryssløsning ved tunnelmunningen nord for Åsen sentrum og Vassmarka, som er tenkt brukt til industri og næring. 

Nyheter

Nye Veiers Lars Erik Moe presenterte onsdag en status for E6-prosjektet mellom Kvithammar og Åsen for driftsutvalget i Levanger kommune. Prosjektet er planlagt med oppstart neste år, men avhenger av at blant annet Levanger kommune godkjenner planene. Politikerne i utvalget fikk da presentert skisser, og ble fortalt at Nye Veier jobber med utbyggingsavtaler med Hæhre entreprenør og forbereder igangsettelse på strekningen.