Legene fikk viljen sin. Kommunen godtok dyrere ordning.

Formannskapet i Levanger føyde seg etter legenes krav onsdag, og godtok deres forslag til videreføring av Alis-avtalen for spesialisering av fastleger.  

Nyheter

– Det er liten tvil om at Alis-ordningen fungerer bra. Men den ble en del dyrere enn forutsett, oppsummerte ordfører Anita Ravlo Sand (Sp) i formannskapsmøtet onsdag. Da behandlet politikerne en sak om videreføring av fastlege-ordningen Alis, i som i forveien hadde fått kritikk fra legeforeningen og deres tillitsvalgte. De har også truet med å si opp stillingene sine, dersom kommunen ikke sørget for en avtale de kunne leve med og dekket deres kostnader.