Mest kjent som trollmann på travbanen - men nå kan han ha funnet en gullidé også på veg

Jan Lyng (t.v.), Odd Erik Holmstrand fra Franzefoss og Erling Rosenlund foran boreriggen, som nå skal i arbeid på med ny E6-trase fra Skatval.  Foto: Privat

Nyheter

– Det går rett og slett ut på at vi har funnet en metode som gir gode resultater når det kommer til sikring av ustabile grunnforhold. Det gjelder om det skal bygges vei eller hus. Samtidig mener vi at denne også skal gi miljøgevinster med tanke på mindre CO2-utslipp blant annet.