Verdal er en veldig god kommune å vokse opp i, viser en ny rapport

Nora Storstad (t.h.) og Bara Horvathova liker best å være i ballbingen i friminuttene. De og andre barn og unge i Verdal har gode oppvekstvilkår både på og utenfor skolen.  Foto: Marte Skjesol

Nyheter

Den ferskeste utgaven av Unicefs kommuneanalyse er klar. Det er en årlig rapport som belyser hvilke økonomiske og tjenesteytende prioriteringer som kommunene gjør for barn.