De er best i Norge på sitt felt

Margareta Israelsson (f.v.), Torbjørn Graven og Hilde Haug er blant dem som jobber ved hjertesviktspoliklinikken ved Sykehuset Levanger.   Foto: Marte Skjesol

Nyheter

Årsrapporten for 2019 til Norsk Hjertesviktregister viser at Sykehuset Levanger har en aktiv og stor hjertesviktpoliklinikk og skårer blant de høyeste på kvalitet nasjonalt.