Innkalte til ekstraordinært skoleutvalgsmøte - ber kommunen ta affære i utbyggingssak

Verdal videregående skole trenger sårt en oppgradering og utbygging, men den siste tiden har det hersket usikkerhet om fremdriften på grunn av et kommunalt utsettelsesvedtak om reguleringsplanen for området.  Foto: Andreas Ryen Eidem

Nyheter

Fredag ettermiddag ble det gjennomført et ekstraordinært møte i skoleutvalget ved Verdal videregående skole. Der gjorde utvalget et enstemmig vedtak av en uttalelse der Verdal kommune henstilles om å oppheve utsettelsesvedtaket i reguleringsplansaken for området, som ble fattet i plan- og samfunnsutvalget i kommunen i oktober.