Skulle kutte i sosialhjelp-ordning. Politikerne ville det annerledes.

Gunnar Løvås (SV) forsvarte å fortsette ordningen med sosialhjelp, hvor barnetrygd ikke regnes inn i inntektsgrunnlaget. Dermed får flere sosialhjelp blant lavinntektsfamilier. 

Nyheter

Lavinntektsfamilier med behov for sosialhjelp fra Levanger kommune mister ikke dagens beregningsgrunnlag uten barnetrygd medregnet i inntektsgrunnlaget. Det bestemte et enstemmig formannskap onsdag. De snudde dermed forslaget fra kommunedirektøren, som ville kutte ordningen etter 10 måneder.