Slik kunne det blitt i Verdal sentrum, men forslagene ble enten for dyre eller for vanskelig å gjennomføre

Å legge bilvegen under jernbanelinja ved dagens planovergang, bygge ny gang- og sykkelundergang der eller etablere ei gangbru over jernbanen - alle forslagene ble tidlig lagt i skuffen i utredningen rundt stenging av dagens planovergang. 

Nyheter

I plan- og samfunnsutvalget i Verdal kommende tirsdag kommer politikerne etter alt å dømme til å ta rapporten om stenging av planovergangen i sentrum til orientering.