Varsler oppstart: Har skisser klare for to kalktrasé-alternativer

- Vi vil at alle som blir berørt av transportbåndet kommer med sin mening, sier konsernsjef Hanne Markussen Eek i Franzefoss Minerals. Hun er også styreleder i Verdalskalk AS. 

Nyheter

Bønder, grunneiere, kommunale og statlige myndigheter vil bli berørt når transportbåndet for kalk skal etableres i Verdal. Etter mange års snakk, starter nå planarbeidet for strekningen Ørin – Rindsem.