Ny batterifabrikk. Hvilken rolle tar fylkeskommunen?

Trøndelag og Innherred kan bli stedet for en ny stor batterifabrikk. Nå etterlyser Tomas Iver Hallem hva fylkeskommunen har tenkt å gjøre i saken anledning. 

Nyheter

Vi kan i media lese at Panasonic, Equinor og Hydro nylig inngikk et strategisk samarbeid for å se på mulighetene for å bygge en bærekraftig og kostnadseffektiv europeisk batterivirksomhet i Norge.

Nå har arbeidet med å finne aktuelle steder for å bygge en slik batterifabrikk startet.

Kommunene i Trøndelag posisjonerer seg og de vil nå synliggjøre hva de kan tilby i hht. kravspesifikasjonen.


Det er veldig bra!

Initiativtakerne mener at Norge har et attraktivt utgangspunkt for å etablere lønnsom og bærekraftig batteriproduksjon. Den solide kompetansen som allerede finnes innen materialteknologi, prosessindustri, energi og industriutvikling løftes fram som fortrinn for å bygge en batterifabrikk i Norge.

Ut over dette løftes også produksjonen og tilgangen på fornybar, elektrisk kraft opp som en viktig premiss for etableringen.

Fylkeskommunen sentral

Selskapet ønsker nå dialog med norske kommuner og regioner for å identifisere aktuelle steder.

Jeg ønsker derfor å spørre rådmannen om hvordan fylkeskommunen arbeider med denne mulige etableringen?

Jeg mener det er nødvendig at fylkeskommunen støtter opp under og samordner kommunenes arbeid slik at vi som region får frem de beste områdene for etablering i Trøndelag.

Fylkeskommunen har stor kompetanse til å beskrive hva vi som en samlet region kan bidra med slik at beslutningstakerne får kunnskap og grunnlag nok til at de velger Trøndelag når de skal bestemme seg for etableringssted.

I forbindelse med dette arbeidet bør det også tas et initiativ opp mot bedriftene slik at Trøndelag får presentert hva vi som samlet region kan tilby.

Tomas Iver Hallem

Fylkesvaraordfører (Sp)