Konfliktrådet har hatt nok å gjøre selv om man er inne i en pandemi

Konfliktrådleder Iren Sørfjordmo.  Foto: Konfliktrådet Trøndelag

Nyheter

På landsbasis hadde konfliktrådene 394 færre saker i fjor sammenlignet med året før. Det gjør Konfliktrådet bekymret og det skyldes pandemien, mener de.