Setter opp 20 meter høy tank - får bussene i Trondheim til å gå

Ved Ecopro er det også tidligere bygd råtnetanker (til høyre i bildet).  Foto: Roger M. Svendsen

Nyheter

Som Innherred har meldt tidligere er det gitt tillatelse til oppføring av en råtnetank i Skjørdalen. Den nye tanken skal settes opp i tilknytning til det eksisterende anlegget til Ecopro. Tanken skal ha et cirka volum på 6000 m3, og den blir 20 meter i diameter og 20 meter høyde.