Vil søke på klimamillioner til Levanger. – En unik mulighet.

Gunnar Løvås (SV) har levert årets første interpellasjon til kommunestyremøtet 20. januar.   Foto: Marte Skjesol

Nyheter

- Dette er en unik mulighet til å få midler til tiltak som er satt på vent, mener Gunnar Løvås (SV) og viser til en interpellasjon om klimatiltak. Saken går opp til behandling i formannskapet 20. januar, hvor Løvås vil vite hvilke miljøprosjekter kommunen kan bruke i en søknad om støtte fra klimapotten på 100 millioner kroner fra staten.