I dag uler det igjen: – Er ikke dette utgått på dato?

Sivilforsvarets varslingsanlegg testes to ganger i året, i januar og juni.  Foto: Odd Skarbomyr, DSB

Nyheter

Det lurer fylkestingsrepresentant Svein Otto Nilsen i Pensjonistpartiet på.