Dette kan bli utsikten for folk på Fætta

Denne illustrasjonen gir en pekepinn på hva beboerne i Flyvegen kan vente dersom en transportløsning over bakken velges. (Skisse: Asplan Viak AS) 

Nyheter

Et transportbånd for kalk vil få konsekvenser for folk og komme tett på enkelte boliger. Det kom tydelig fram på et åpent dialogmøte som ble arrangert mandag.