Disse eiendommene er solgt og kjøpt i Verdal de siste to ukene

Nyheter

Eiendomsoverdragelser i Verdal kommune i tidsrommet 8. februar til 20. februar.