En opplevelse i barndommen gjorde det klart hva han måtte bli

Leif Johan Berg, her da han på vegne av Verdal Bondelag mottok heder som årets lokallag i Nord-Trøndelag i 2019.  Foto: Nord-Trøndelag Bondelag

Nyheter

– Urettferdighet er det som irriterer meg mest.